Terug naar alle projecten

Groen buiten de stadsring renoveren

Gemeente Amsterdam

Categorie

Civiel

Jaar

2017

Project situatie

De gemeente startte in 2017 met het DORA-programma, gericht op terugdringen van achterstallig onderhoud aan groen, infrastructuur en kunstwerken. Malsen speelt daarin een rol voor wat betreft het groenbeheer buiten de stadsring. We maakten een ontwerp en we zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud.