Groen advies en ontwerp

Duurzaam en klimaatvriendelijk groen

Klimaatverandering en aandacht voor duurzaamheid hebben gevolgen voor de openbare buitenruimte. Het (her)inrichten van de buitenruimte kan daarom wel eens uitdagingen met zich meebrengen. We willen meer groen zien, maar wat zijn de juiste plaatsen en hoe maken we het duurzaam? Malsen Sport en Civiel gaat die uitdagingen graag aan. Met ruim 25 jaar ervaring hebben we de kennis in huis om met creatieve en innovatieve ideeën alle groenvraagstukken doelgericht op te lossen. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een aantrekkelijke speelplaats voor kinderen, de groenvoorziening in een nieuwe woonwijk of het onderhoud en beheer van openbaar groen, wij zijn dé partner voor gemeenten, aannemers, bouwbedrijven en woningstichtingen om het hele werktraject uit te voeren. We maken inrichtings- en beheerplannen, stellen bestekken op, maken kostenberekeningen en kunnen directievoering verzorgen.


Inrichting openbare buitenruimte

Een doordacht ingerichte buitenruimte zorgt voor een mooi aangezicht en een prettige leefomgeving, waardoor iedereen er plezier aan beleeft. De verandering van het klimaat en het anders denken over duurzaamheid vragen echter wel om andere ontwerpkeuzes en die keuzes hebben gevolgen voor het beheer en de kosten. Door kennis van de technische indeling van buitenruimte en veel ervaring met kostenberekeningen is Malsen Sport en Civiel vanaf het prille begin de partner die u kan voorzien van een doordacht, eerlijk en onafhankelijk advies. Daarnaast kunnen we de adviezen omzetten in concrete plannen en de uitvoering begeleiden.Benieuwd naar onze manier van werken?

Wij leggen het u graag uit

Kostenberekening inrichting openbare buitenruimte

Bij het maken van plannen hoort uiteraard ook het kijken naar de kosten. Hoe verhoudt de gewenste kwaliteit zich ten opzichte van het beschikbare budget, nu en in de toekomst? Wij kennen de kostenopbouw van het inrichten, beheren en onderhouden van de buitenruimte en kunnen dan ook een reële kostenberekening maken.


Beheerplan

Een ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte wordt gemaakt op basis van beleid. In een beleidsplan zijn keuzes vastgelegd met betrekking tot de gewenste kwaliteit. Om die kwaliteit te bewaken is een beheerplan nodig. Zo’n plan geeft inzicht in de werkzaamheden en de kosten die nodig zijn om de buitenruimte over een langere periode op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Malsen Sport en Civiel helpt u met het maken van een realistisch beheerplan, zodat kwaliteit en budget optimaal op elkaar zijn afgestemd en u niet voor extra kosten komt te staan omdat er verkeerde keuzes zijn gemaakt.


Meerjarenonderhoudsplan


In het verlengde van een beheerplan waarin de kwaliteit op de lange termijn wordt beschreven, kunnen wij ook een onderhoudsplan voor u maken. Dit plan biedt een overzicht van uit te voeren terugkerende onderhoudswerkzaamheden aan het groen en de organisatie en benodigde capaciteit om aan de gestelde kwaliteitsnormen te (blijven) voldoen. Aan de hand van duidelijke rapportages bent u steeds op de hoogte van de kwaliteit van de groenvoorzieningen.


Tevreden klanten:

Deze opdrachtgevers gingen u voor