Ontdek onze projecten

Project: Opknapbeurt op bijzondere locatie

Categorie: Sport

"Omdat BZC’14 een thuisbasis nodig had, is ervoor gekozen de accommodatie in Brakel op te knappen. "

Project: Nieuwsportcomplex gemeente Hardenberg

Categorie: Sport

"Doordat het schoolgebouw en de hockeyvelden straks naast elkaar zitten, kunnen ze elkaars voorzieningen gebruiken"

Project: Bestekken schrijven

Categorie: Civiel

"Wij zijn trots op de lange en goede relatie met de gemeente Houten die begon in 2015 met een interim-opdracht"

Project: Renovatie tennisvelden gemeente Nissewaard

Categorie: Sport

"In verband met de planning van competities en toernooien hadden we een kort tijdsbestek, maart dat is voor ons geen probleem."

Project: Renovatie sportvelden gemeente Huizen

Categorie: Sport

"Een mogelijk volgende duurzame stap is het opvangen van warmte die vrijkomt bij het gebruiken van de kunstgrasvelden. Die warmte kan dan worden gebruikt door de ‘buurman’, sport- en recreatiecentrum De Meent."

Project: Inrichten buitenruimte rond zwembad

Categorie: Civiel

"Malsen is ook de specialist in het (her)inrichten van buitenruimtes."

Project: Aanleg van kunstgrasveld

Categorie: Sport

"Malsen adviseerde de club in de voorbereiding en we verzorgden het toezicht op de uitvoering."

Project: Renovatieklussen voetbalverenigingen

Categorie: Sport

"Naast de renovatiewerkzaamheden hebben we ook de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, zodat de verenigingen qua onderhoud weer precies weten waar ze aan toe zijn."

Project: Cultuurtechnisch onderzoek - HSSC ’61 een VV Vianen

Categorie: Sport

"Door relatief eenvoudige maatregelen hebben clubs weer jarenlang plezier van een veld."

Project: Vergroenen stad

Categorie: Civiel

"In dit project werken we onder anderen samen met Pantar, een sociaal ontwikkelbedrijf waarin mensen leren werken om zo een kans te krijgen om deel te nemen aan de samenleving."

Project: Renovatie groenvakken

Categorie: Civiel

"Wij verzorgen het projectmanagement voor het hele traject, van de inspectie tot het maken van de contracten en aansturen van de aannemers."

Project: Belijning op de asfaltwegen

Categorie: Civiel

"Door onze ervaring en vakkennis was het voor ons geen probleem om ook de aanbesteding van de gemeente over te nemen."

Project: Verbeteren grondomgeving Fioretti College Lisse

Categorie: Civiel

"Wij gaven advies en waren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het ophogen van het terrein en aanleggen van drainage."

Project: Aanleggen van een kunstgrasvelden bij V.V. Lekvogels/LKV Het Bosch in Lexmond

Categorie: Sport

"In het naburige Hei- en Boeicop legde Malsen bij HSSC ’61 al eerder een kunstgrasveld aan met Geofill, een infill van kurk en kokos. De positieve ervaringen van deze club gaven voor V.V. Lekvogels de doorslag om ook voor Geofill te kiezen."

Project: Uitvoeringsbegeleiding renovatie velden sportpark Voordorp

Categorie: Sport

"Onder een van de velden is Grauwacke split in plaats van zand gebruikt als onderlaag. Dit zorgt ervoor dat opgeslagen water langzaam wordt vrijgegeven."

Project: Renovatie sportaccommodatie

Categorie: Sport

"In overleg met de gemeente en de vereniging hebben wij een vlekkenplan opgesteld met de nieuwe indeling. Na het voorlopige en definitieve ontwerp hebben we een Programma van Eisen uitgewerkt en het bestek geschreven. De vereniging heeft nu weer een toekomstbestendig sportpark waarmee ze jaren vooruit kunnen."

Project: Begeleiding onderhoud sportaccommodaties

Categorie: Sport

"Als specialist in sportvelden kunnen we verenigingen en gemeenten adviseren over aanleg en onderhoud van zowel natuur- als kunstgrasvelden."

Project: Cultuurtechnisch onderzoek natuurgrasvelden VV Boekel Sport

Categorie: Sport

"Onze bevindingen en de uitslagen van het veldonderzoek vormden de basis van ons verbetervoorstel en bij zo’n voorstel hoort natuurlijk ook een reële raming van de kosten."

Project: Uitbreiding lokalen Wellant VMBO Oegstgeest

Categorie: Civiel

"Het was een uitdaging om in een kort tijdsbestek drie units te plaatsen op een relatief klein oppervlak. Dat maakte het een mooi en intensief project."

Project: Groen buiten de stadsring renoveren

Categorie: Civiel

"Het werk wordt uitbesteed aan de Werkbrigade, een initiatief van de gemeente om werkzoekenden terug te brengen in het arbeidsproces."

Project: Renovatie Rembrandtpark stadsdeel Nieuw-West

Categorie: Civiel

"Op basis van ons verbetervoorstel is er nu een park waar mens en dier plezier aan beleven en dat ook nog eens duurzaam en kostenefficiënt wordt beheerd."

Project: Aanleggen multifunctioneel trapveld

Categorie: Sport

"In eerste instantie leken ballenvangers van 4,5 meter voldoende hoog. In overleg met ProRail kreeg het definitieve ontwerp een net over het hele veld."

Project: Aanleggen kunstgrasveld R.K.S.V. BSC Roosendaal

Categorie: Sport

"Met het nieuwe hoofdveld van kunstgras kan de club probleemloos 300 tot 500 extra leden laten spelen."

Project: Realistisch omgaan met budget

Categorie: Sport

"De opdracht was tweeledig: maak duidelijk waarom het zo is gelopen en welke lessen de gemeente daaruit kan trekken. En ten tweede: hoe kan dit project weer worden vlot getrokken?"

Project: Advisering aanleg padelbanen

Categorie: Sport

"Tijdens de laatste renovatie is er met afgegraven grond een wal gemaakt. Op die plaats wil de club nu een padelbaan aanleggen"

Project: Renovatie natuurgrasveld

Categorie: Sport

"Het veld beschermen tegen de das is een echte uitdaging omdat het een beschermde diersoort is. Wij mogen bijvoorbeeld geen leefgebied aan het beestje onttrekken."

Project: Renoveren en uitbreiden sportpark in Brakel

Categorie: Sport

"Door de ligging aan de uiterwaarden van de Waal waren er bij dit project leuke uitdagingen om opgepakt te worden. Gelukkig hoefden we dat niet alleen te doen. Samen met de gemeente, Rijkswaterstaat en het Waterschap zijn we tot een mooie oplossing gekomen."

Project: Veldinspectie

Categorie: Sport

"Regelmatige inspectie van kunstgrasvelden voorkomt klachten over de sporttechnische eigenschappen van de velden."

Project: Aanleggen kunstgrasvelden

Categorie: Sport

"Het lukte om de knelpunten te benoemen en op te lossen. Na de second opinion mochten wij het projectmanagement en een deel van de directievoering verzorgen."

Project: Renovatie vier kunstgrasvelden

Categorie: Sport

"Een mooi project waar we vier velden tegelijk onder handen namen, waarbij we natuurlijk rekening hielden met de verschillen in voetbal- en hockeyvelden."

Project: Meerjarenonderhoudsplannen sportcomplexen

Categorie: Sport

"De gemeente heeft nu inzicht in de uit te voeren terugkerende onderhoudswerkzaamheden en de organisatie en benodigde capaciteit om aan de gestelde kwaliteitsnormen te (blijven) voldoen."

Project: Oplossen waterprobleem op korfbalveld, advies regulier onderhoud, uitvoeren specialistisch onderhoud

Categorie: Sport

"Als sponsor dragen wij deze club een warm hart toe en daarom blijven de club ondersteunen bij het reguliere onderhoud."

Project: 2020 Oplossen waterproblemen hoofdveld met natuurgras - 2021 Uitvoeren specialistisch onderhoud en onderhoudsadvisering

Categorie: Sport

"Bij dit project werd een beroep gedaan op onze ervaring op het gebied van advies en contracting. In die combinatie ligt ook onze kracht."

Project: Renovatie kunstgrasveld s.v. Walcheren in Vlissingen

Categorie: Civiel

"Malsen is vanaf het begin bij dit project betrokken. We verzorgden het bestek, het ontwerp, begeleidden de keuze voor de aannemer en we waren actief in de uitvoeringsbegeleiding."

Project: Cultuurtechnisch onderzoek - HSSC ’61 een VV Vianen

Categorie: Sport

"Door relatief eenvoudige maatregelen hebben clubs weer jarenlang plezier van een veld."

Project: Renovatie kunstgrasvelden - HKC Utrecht

Categorie: Sport

"Het hergebruiken van zand komt gelukkig steeds vaker voor. Dat is een goede ontwikkeling."

Project: Extra TPE aanbrengen op kunstgrasvelden in Rotterdam - Coördineren renovatieprojecten

Categorie: Sport

Project: Renoveren voetbaltrainingsveld met kunstgras

Categorie: Civiel

"Wij werkten al eerder samen met Sporthuis Bunnik en mochten dat ook nu weer doen, in een adviesrol en als begeleider van de uitvoering. Een mooi project waarbij ‘build to budget’ centraal stond."

Project: Oplossen waterprobleem op korfbalveld & advies regulier onderhoud

Categorie: Sport

"Als sponsor dragen wij deze club een warm hart toe en daarom blijven de club ondersteunen bij het reguliere onderhoud."

Project: Advisering tegengaan infill-verspreiding

Categorie: Civiel

"Hoewel het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om verspreiding van de korrels buiten de velden te voorkomen, zijn er wel manieren om het zoveel mogelijk tegen te gaan"

Project: Oplossen waterproblemen evenemententerrein Zevenbergen

Categorie: Civiel

"Als specialist in natuurgras is het renoveren van het grasveld door middel van grondverbetering, het aanbrengen van nieuwe drainage en het verbeteren van de bodemstabiliteit en prachtige klus voor Malsen."

Project: Teammanager ad interim van de afdeling Schoon

Categorie: Civiel

"In verband met corona werd het drukke centrum rustig en bleef relatief schoon terwijl het in de anders zo rustige buitengebieden ineens veel drukker werd waardoor er ook het nodige afval achterbleef. Daarnaast zorgde het ziekteverzuim in verband met corona voor de uitdaging om de stad met minder mensen toch schoon te houden."

Project: Bestekken schrijven

Categorie: Civiel

"Wij zijn trots op de lange en goede relatie met de gemeente Houten die begon in 2015 met een interim-opdracht"

Project: Bestekken schrijven

Categorie: Civiel

"Wij zijn trots op de lange en goede relatie met de gemeente Houten die begon in 2015 met een interim-opdracht"