Terug naar nieuwspagina

Januari 28, 2022

Sportpark Brakel

Sportpark Brakel zal de nieuwe thuislocatie voor de fusievereniging Brakel Zuilichem Combinatie ‘14 (BZC’14) worden. Om de leden van de gecombineerde club genoeg speelruimte te geven wordt er een nieuw natuurgrasveld gerealiseerd en worden de bestaande velden gerenoveerd.

Eén club, twee locaties

Sinds de fusie in 2014 speelt BZC ’14 (https://www.bzc14.nl) op twee locaties. Zowel de velden van voormalig v.v. Brakel als v.v. Zuilichem zijn in gebruik. Mark de Jong: “BZC’14 heeft de wens een nieuwe multifunctionele accommodatie te realiseren, aan de rand van Brakel.” Wet- en regelgeving maken dat op dit moment nog niet mogelijk. “De regels rondom de naastgelegen geitenfokkerij zorgen ervoor dat we nu nog niet kunnen werken aan de nieuwe accommodatie. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatief, zodat de gefuseerde vereniging toch op korte termijn vanaf één locatie kan spelen.”


Die locatie is gelegen aan de Veerdam in Brakel. “De voormalige accommodatie van v.v. Brakel wordt uitgebreid. Vanwege het hogere aantal spelers is er behoefte aan meer ruimte. Daarnaast zijn de huidige velden van het sportpark in Brakel toe aan een renovatie,” vertelt Mark..

Bijzondere locatie

“Deze locatie is bijzonder vanwege zijn ligging aan de Uiterwaarden van de Waal. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en bovendien ook andere wet- en regelgeving,” aldus Mark. “Vanwege deze locatie is lang niet alles mogelijk. De rivier heeft nou eenmaal ruimte nodig en bij het aanleggen van nieuwe velden moeten we rekening houden met de dreiging van hoog water. Ook vergunningstechnisch was het even puzzelen. Maar met de hulp van de gemeente, Rijkswaterstaat en het Waterschap zijn we tot een mooie oplossing gekomen.”


In het voorjaar van 2022 vindt de renovatie en nieuwbouw plaats. De planning is dat de velden het volgende speelseizoen al in gebruik genomen kunnen worden. “Nu de plannen er liggen kunnen we vanaf 15 maart aan de slag. Het streven is dat we voor het nieuwe seizoen kunnen opleveren. De spelers kunnen dan gebruik maken van de nieuwe velden.”

Multifunctionele accommodatie binnen 10 jaar

“Deze renovatie van het sportpark in Brakel nemen de wens voor een nieuwe multifunctionele accommodatie niet weg. Het blijft hoog op de agenda staan. De club streeft er naar om dit alsnog binnen 10 jaar te kunnen realiseren.” Volgens Mark heeft de club door nu te kiezen voor renovatie, meer tijd om een geschikte locatie te vinden, mét de juiste wet- en regelgeving. “Ook daar staat Malsen BZC’14 graag in bij. En tot het moment van de opening daar is zorgen we voor een onbezorgde sportervaring voor alle spelers op één locatie.”