Terug naar alle projecten

Opknapbeurt op bijzondere locatie

Gemeente Zaltbommel

Categorie

sport

Jaar

2021

Project situatie

Opknapbeurt op bijzondere locatie

Brakel (gemeente Zaltbommel) wordt de thuisbasis voor voetbalclub BZC’14 (fusie tussen voetbalclubs Brakel en Zuilichem, twee naast elkaar gelegen dorpen in de Bommelerwaard, die een aantal jaar geleden al tot stand is gekomen). De bedoeling was een nieuwe accommodatie te bouwen in Brakel. Op de nieuwe locatie zou behalve de voetbalclub ook een school en het dorpshuis een nieuwe huisvesting krijgen. Een multifunctioneel centrum dus.

Er was echter in het voorjaar van 2021 een probleem. Er zat een geitenfokker in de buurt. Het geplande multifunctionele centrum viel binnen de milieu-afstanden (stankcirkels) van de geitenfokker. Voorlopig gooide deze constatering roet in het eten en werden de plannen op de lange baan geschoven. Omdat BZC’14 een thuisbasis nodig had, is ervoor gekozen de accommodatie in Brakel op te knappen. Daar hebben wij een plan voor gemaakt en hebben dit in 2022 uitgevoerd.

Wat we gedaan hebben

We hebben een geheel nieuw trainingsveld gerealiseerd, compleet met ledverlichting eromheen. Omdat de wens nog steeds bestaat om op termijn (over 5 á 10 jaar) te gaan verhuizen naar de nieuwe locatie, hebben we de verlichtingsmasten verankerd met een buis in de grond in plaats van in beton gegoten. Op deze manier zijn de lichtmasten redelijk gemakkelijk te verplaatsen. Bovendien is deze techniek veel duurzamer. Verder hebben we een nieuw beregeningssysteem aangelegd, zodat de club ook in deze tijd van klimaatverandering op een goede manier in de zomer de velden kan beregenen. Dit nieuwe beregeningssysteem werkt veel fijner.


Ingewikkeld door vergunningen

De voetbalvelden liggen in de uiterwaarden in Brakel en deze kunnen onderwater lopen. Eens in de 2 á 3 jaar is dat het geval. Zomer 2021 is de laatste keer geweest. Uiteraard moest om die reden de verlichting en schakelapparatuur hoog genoeg hangen om niet voor kortsluiting te zorgen. Bij de velden is extra gedraineerd en zijn er verschillende sloten gegraven, zodat water snel afgevoerd kan worden als dit noodzakelijk is. Omdat we met Rijkswaterstaat te maken hadden, in verband met de ligging vlak bij de rivier de Waal, hebben we alles binnen de vereiste vergunningen moeten realiseren. Zo mochten we bijvoorbeeld geen extra grond aan- of afvoeren. De grondbalans moest kloppend blijven.

Intensieve samenwerking met de gemeente was noodzakelijk om het plan te maken en om dit binnen de vergunningen in de uiterwaarden tot stand te brengen. Vergunningstechnisch gezien kwam er dus nogal wat bij kijken.