RAW bestek

Wanneer er in Nederland gebouwd gaat worden, moet er voldaan worden aan tal van voorwaarden. De aanleg van een wandelpad kan niet zomaar zonder toestemming en vergunning gebeuren en hetzelfde geldt natuurlijk voor de aanleg van pleinen of straten. Ook de gemeente dient zich aan deze bepalingen en wetten te houden. Zo is er bijvoorbeeld RAW-bestek. Dit is stelsel van administratieve, juridische en technische voorwaarden. Het wordt in Nederland gebruikt voor het samenstellen van contracten als het gaat om grondbouw, waterbouw en wegenbouw. Wilt u weten wat RAW-bestek precies is en wanneer u er mee te maken krijgt? Lees dan snel verder!


RAW-bestekken bij Malsen 

Aanbesteden zonder een betrouwbaar RAW-document is tegenwoordig ondenkbaar bij onderhandse en openbare aanbestedingen onder de vlag van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW2012). Door Malsen zijn al vele tientallen bestekken aan de hand van de Nederlandse RAW-systematiek (stichting CROW) opgesteld of gecontroleerd. Door onze ruime ervaring op het gebied van de RAW-systematiek kunnen wij eenvoudig de wensen van onze opdrachtgevers vertalen in een betrouwbaar en vakkundig samengesteld RAW-bestek dat voldoet aan de eisen van het ARW2012.


In een RAW-bestek zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico’s van contractpartners beschreven. In de afgelopen jaren zagen we dat de verantwoordelijkheid in een bouwproces steeds vaker wordt verlegd van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Onze dienstverlening is daarop ingesteld. Wij begeleiden zowel EMVI-processen (Economische Meest Voordelige Inschrijving) als engineeringwerkzaamheden bij geïntegreerde contracten.


Onze producten en diensten:

Namens opdrachtgevers:

  • Aanbesteding (EMVI)/selectieleidraden.
  • Gunningsadviezen.
  • UAV-gc-contracten.


Namens opdrachtnemers:

  • EMVI-plannen aanbesteding.
  • Contractondersteuning, engineeringwerkzaamheden UAV-gc.Benieuwd naar onze manier van werken?

Wij leggen het u graag uit

Wat is een RAW-bestek

Zoals gezegd draait het bij RAW-bestek om Grond-, Water- en Wegenbouw (GWW). Het wordt dus bij tal van verschillende bouwprojecten binnen Nederland gebruikt waaronder bijvoorbeeld de aanleg van parkeerplaatsen. RAW betekent overigens Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. Er bestaat dus een nauw verband tussen het RAW-bestek en het eerder gedefinieerde begrip GWW. Het vormt de basis voor het vervaardigen van infra-bestekken en geldt als verreweg het meest belangrijke standaardbestek in deze sector. Het wordt dan ook al meer dan dertig jaar toegepast bij bouwprojecten. De standaard RAW-bepalingen ontstonden in de jaren zestig van vorige eeuw toen de tientallen jaren oude AV 1938-bepaling werd herzien. Er werden volledige handleidingen geschreven en de eerste uitgave werd in 1979 gepubliceerd. Daarna is er elke vijf jaar een nieuwe versie uitgebracht. RAW is het kader om afspraken in bouwcontracten te maken en goed vast te leggen.


RAW: veel gebruikt

Het RAW-keurmerk wordt gigantisch veel gebruikt in Nederland. Bijna driekwart van alle bestekken draagt namelijk dit keurmerk. Meer dan duizend organisaties maken standaard gebruik van RAW. Onder deze organisaties vindt u onder andere alle overheden in Nederland op lokaal, regionaal én nationaal niveau. Daarnaast maken ook tal van aannemers, nutsbedrijven en ingenieursbureaus gebruik van RAW. Het is overigens wel opvallend dat het aantal RAW-bestekken de laatste jaren aanzienlijk terugloopt. Dat heeft weer te maken met het feit dat er in een RAW-beste heel precies wordt omschreven hoe men het werk gaat realiseren. Daardoor wordt de mogelijkheid op creatieve oplossingen ingeperkt terwijl de overheid juist steeds meer met Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wil werken.


Opbouw RAW-bestek

Een RAW-bestek is altijd opgebouwd volgens de gestelde standaard, dit bestaat uit de volgende drie delen;


  1. Bevat algemene gegevens die betrekking hebben op het project zelf in de contractuele fase. 
  2. Bevat de beschrijving van het uit te voeren werk. 
  3. Bevat de voor het werk geldende voorwaarden.


Alles lezen over RAW-bestekken en de opbouw hiervan? We verwijzen je graag naar raw.nl


Tevreden klanten:

Deze opdrachtgevers gingen u voor