Terug naar alle projecten

Realistisch omgaan met budget

Gemeente Zwijndrecht

Categorie

sport

Jaar

2022

Project situatie

Realistisch omgaan met budget

In april 2021 was de gemeente Zwijndrecht in paniek. Waarom? De aanbesteding om bij twee voetbalverenigingen in Zwijndrecht en één in Heerjansdam kunstgrasvelden te realiseren en te renoveren stond op het punt te beginnen. Het beschikbare budget was echter niet toereikend om het toenmalige, uit de kluiten gewassen plan te realiseren. Toen heeft de gemeente Zwijndrecht Malsen ingeschakeld en opdracht gegeven om een ‘second opinion’ te geven voor deze projecten. De opdracht was tweeledig: maak duidelijk waarom het zo is gelopen en welke lessen de gemeente daaruit kan trekken. En ten tweede: hoe kan dit project weer worden vlot getrokken?

De lessen

We kwamen erachter dat de budgetten niet actueel waren. Op het gebied van infill is er bijvoorbeeld veel veranderd. Vroeger werd er meestal SBR (gemalen autobanden) gebruikt en nu zijn daar duurzame alternatieven voor. Nadat we met een afvaardiging van de verenigingen een ronde hadden gemaakt langs andere verenigingen met voetbalvelden met verschillende infills, kozen ze gezamenlijk voor kurk met olijfpitten als infill voor de kunstgras voetbalvelden in Zwijndrecht en Heerjansdam.


Een landschapsarchitect had mooie plannen gemaakt die niet binnen het verouderde budget pasten. Zo zouden er toegangswegen worden aangepakt en dat zou zeker kostenverhogend werken. Aan de communicatie schortte ook het een en ander, anders waren de plannen vast meer afgestemd geweest op het budget of andersom het budget op de plannen.


Hoe verder?

Onze uitdaging was duidelijk. Hoe kunnen we de plannen ‘downsizen’? Hoe kunnen we meer voldoen aan de budgettaire randvoorwaarden? We hebben het hele plan doorgenomen en alternatieven aangedragen om de ramingen bij te stellen. Met dat financiële plaatje zijn we in het voorjaar van 2022 opnieuw naar de gemeenteraad gegaan en hebben we extra budget aangevraagd en gekregen. Daarmee hebben we een doorstart kunnen maken met het project. We zijn in de tweede helft van 2022 bezig geweest met de realisatie van de nieuwe plannen.

Heerjansdam – sportpark de Molenwei

We hebben bij VV Heerjansdam een kunstgrasveld (met verhardingen eromheen) gerealiseerd met ledverlichting rondom dit veld en rondom het hoofdveld. Ook hebben we bomen gekapt en geplant en vervangend water aangelegd. Dit laatste was nodig voor de vergunning van het waterschap. Het waterschap ziet kunstgras als versnelde afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater (sloten). Daarom stelt het waterschap compensatie van oppervlaktewater voor de waterberging als eis.


Zo heeft het sportpark in Heerjansdam een update gehad en zijn de voorzieningen weer aangepast aan deze tijd.

Zwijndrecht – sportcomplex Bakestein

Zowel Voetbalvereniging De Pelikaan (Z.V.V. Pelikaan) en Zwijndrecht Bakestein Combinatie (ZBC’97) als VV Groote Lindt maken gebruik van Sportpark Bakestein in Zwijndrecht. Op dit sportcomplex hebben wij 3 kunstgrasvelden gerealiseerd waaronder een renovatie van het hoofdveld van Z.V.V. Pelikaan.


Er lag bij VV Groote Lindt en bij Z.V.V. Pelikaan al twee Grassmaster hybridevelden die beide omgebouwd zijn naar kunstgrasvelden met hergebruik van het aanwezige onderbouwzand.


Het tweede veld bij Z.V.V. Pelikaan was geen volwaardig wedstrijdveld. Er was dispensatie voor afgegeven, maar ze konden daar niet met alle teams op spelen. Daarom hebben wij van het hybrideveld een volwaardig wedstrijdveld gemaakt (dus zonder dispensatie) door van het hoofdveld de maatvoering aan te passen. Dit hebben we namelijk kleiner gemaakt, zodat het wel voldoet aan de minimale afmetingen van 108*72. Zo is er naast het hoofdveld een volwaardig wedstrijdveld gerealiseerd.


Ook is de tribune van het hoofdveld naar de andere kant verplaatst en is de verharding rondom de kantine vergroot. Dit was mogelijk door de aanpassing van de maatvoering van het hoofdveld. Zo werd de accommodatie ruimer van opzet. Ook is er een oude parkeerplaats vergroend. Het asfalt is verwijderd en er is gras voor in de plaats gekomen. Zo is het hele sportpark beter ingedeeld, overzichtelijker, groener en fraaier geworden.


Ook hebben we daar vervangend water gegraven. Dit was nodig voor de vergunning van het waterschap. Het waterschap ziet kunstgras als versnelde afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater (sloten). Daarom stelt het waterschap compensatie van oppervlaktewater voor de waterberging als eis.


Tot slot hebben alle velden nieuwe ledverlichting gekregen.