Terug naar alle projecten

Verbeteren grondomgeving Fioretti College Lisse

Gemeente Lisse

Categorie

Civiel

Jaar

2020

Project situatie

Bij het sportterrein van het Fioretti College was er veel wateroverlast doordat het terrein lager lag dan het omliggende maaiveld en waterpeil. Wij onderzochten de stand van zaken en brachten advies uit om de problemen op te lossen. Een en ander ging gelijk op met de herontwikkeling van de locatie in verband met nieuwbouw van de school.